Ogłoszenie dot. zakupu miału węglowego na sezon 2018/2019 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3 zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego 

na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zainteresowani mogą przystąpić do dialogu technicznego najpóźniej do 15 czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 23 654 34 06

W załączeniu materiały dotyczące wszczętego postępowania.

  1. Warunki zamówienia
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2


"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z terenu ciepłowni węglowej

w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3 do powietrza atmosferycznego poprzez modernizację systemu sterowania pracą kotłów dla poprawy ich sprawności dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w formie pożyczki, w kwocie 104.000,00 zł."

Mława, 26 grudnia 2016 roku

"Modernizacja instalacji odpylania spalin w ciepłowni opalanej paliwem węglowym, położonej w Mławie przy ulicy Powstańców Styczniowych 3 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 450.000,00 zł."

Mława, dnia 09.12.2015