Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Przetargi

ZAGOSPODAROWANIE MIESZANEK POPIOŁOWO - ŻUŻLOWYCH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
na zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzenia

odpadów paleniskowych, oznaczonych kodami 100180.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

Dostawa miału węglowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę miału węglowego
w okresie 01.11.2022 – 28.02.2023
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej
w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę miału węglowego
w okresie od czerwca 2022 do września 2022.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

Skip to content