Od dnia 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła - Centralna Ciepłownia.
Nowe ceny i stawki zawarte w "Taryfie dla ciepła" zostały zatwierdzone
decyzją Prezesa Regulacji Energetyki

nr OŁO.4210.27.2019.BG z dnia 16 grudnia 2019 roku
i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło

z dnia 16 grudnia 2019 roku, Nr 323.
W załączeniu tekst "Taryfy dla ciepła".
Taryfa dla ciepła