Zgromadzenie Wspólników

  • Burmistrz Miasta Mława - Sławomir Kowalewski

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Agnieszka Malinowska
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Piotr Ciesielski
  • Sekretarz Rady Nadzorczej - Piotr Markuszewski
  • Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Rafał Stasiak

Zarząd 

  • Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros