Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Wysokość cen i stawek opłat wytwarzania ciepła z rekompensatą

Cena ciepła (zł/GJ):
bez rekompensaty: 103,11
z rekompensatą: 76,18

Cena za moc zamówioną (zł/MW/rok):
bez rekompensaty: 277.920,96
z rekompensatą: 205.320,96

Cena za nośnik ciepła (zł/m3):
bez rekompensaty: 12,06
z rekompensatą: 8,91

Rekompensaty obejmują okres od 01.10.2022 r. do 30.04.2023 r.

Skip to content