Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE

dotyczy: uszkodzenia pierwszej galerii na kominie Centralnej Ciepłowni

W związku ze świadomym uszkodzeniem, przez jednego z użytkowników instalacji telekomunikacyjnych zawieszonych na kominie centralnej ciepłowni 
PEC w Mławie Sp. z o.o.  przy ul. Powstańców Styczniowych 3, pierwszej galerii około kominowej informujemy, że korzystanie z tejże galerii przez wykonujących pracę na kominie zagraża ich bezpieczeństwu.  Do czasu usunięcia uszkodzeń korzystanie z ww. galerii odbywa się na własne ryzyko osób tam przebywających.

Skip to content