Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej
w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTY

KLAUZULA RODO

Skip to content