Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Ogłoszenia

LEGIONELLA Oferta usługi okresowego podwyższenia temperatury ciepłej wody w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u

NA SPRZEDAŻ: ŁADOWARKA Ł-34 "STALOWA WOLA"

Informacja dotycząca cen i stawek opłat za ciepło na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U.2023, poz. 295).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYŻEK CEN CIEPŁA Z LOKALNYCH KOTŁOWNI GAZOWYCH

KOMUNIKAT – OSTRZEŻENIE

dotyczy: uszkodzenia pierwszej galerii na kominie Centralnej Ciepłowni

NABÓR PRACOWNIKÓW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. ogłasza nabór na poniższe stanowiska:
– Kierownik Centralnej Ciepłowni
– Kierownik Działu Konserwacyjno – Remontowo – Inwestycyjnego
– Inspektor ds. Inwestycji (inwestycji rozwojowych OZE, PZP, pozyskiwania środków zewnętrznych)

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie PEC w Mławie Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o., ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława

Szczegóły poniżej.

Wysokość cen i stawek opłat wytwarzania ciepła z rekompensatą

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2022 r.

FIRMA GODNA ZAUFANIA 2022

Certyfikat Firma Godna Zaufania jest wyróżnieniem mającym na celu przede wszystkim pozytywną prezentację przedsiębiorstwa w sieci, a co się z tym wiąże kreowanie jego dobrego wizerunku. Podmioty mogące pochwalić się posiadaniem Certyfikatu Firma Godna Zaufania, postrzegane są jako rzetelne
i świadczące usługi na najwyższym poziomie.

https://www.firmagodnazaufania.pl/companies?search_companies%5Bcriteria%5D=5690002805&search_companies%5Bsubmit%5D=

CIEPŁO Z REKOMPENSATĄ

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW PIERWOTNYCH ZUŻYWANYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA ORAZ WPŁYWIE WYTWARZANIA TEGO CIEPŁA NA ŚRODOWISKO W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

XII TARYFA DLA CIEPŁA

INFORMACJA TECHNICZNA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPLNEJ

Skip to content