Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

O firmie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PEC) działa na rynku lokalnym na terenie miasta Mławy.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i przesyłanie ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda. Na wyżej wymienioną działalność Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostarczanie ciepła odbywa się na podstawie zawartych umów.

Opłatę za dostarczone ciepło pobiera się według cen i stawek opłat określonych w Taryfie dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Władze Spółki: (do umieszczenia również w zakładce o „firmie” pod powyższym tekstem)

Skip to content