Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

06-500 Mława

ul. Powstańców Styczniowych 3


Centrala / Sekretariat tel. 23 654 35 06   fax. 23 654 40 84

Dział Mechaniczno - Energetyczny tel. 23 655 39 14

Dział Eksploatacji / Ochrona Środowiska tel. 23 655 39 15


e-mail: 

pecmlawa@pecmlawa.pl