Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Zarząd

Zgromadzenie Wspólników

  • Burmistrz Miasta Mława – Sławomir Kowalewski

Rada Nadzorcza

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Magdalena Cecelska
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Kowalski
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Markuszewski
  • Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Rafał Stasiak

Zarząd 

  • Prezes Zarządu – Krzysztof Jaros

Skip to content