AKT ZMIANY X TARYFY DLA CIEPŁA - CENTRALNA CIEPŁOWNIA
Niniejszym informujemy, że od dnia 1 maja 2019 roku zmianie ulegają
ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła.

Nowe ceny i stawki zawarte w "Akcie zmiany X Taryfy dla ciepła" zostały zatwierdzone
decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.22.2018.PSp z dnia 22 marca 2019 roku
i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 marca 2019 roku, poz. 3920.

AKT ZMIANY X TARYFY DLA CIEPŁA

TARYFA - LOKALNE KOTŁOWNIE GAZOWE

Niniejszym informujemy, że ważność taryfy opłat dotyczącej działalności niekoncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem wytworzonym w lokalnych kotłowniach gazowych zatwierdzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PEC w Mławie Sp. z o.o. 02/2017 z dnia 8 marca 2017 roku zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zmianie mogą ulec stawki opłat
za ciepło oraz za moc zamówioną stosownie do zatwierdzonej przez URE taryfy opracowywanej przez dzierżawcę gazowych kotłowni lokalnych z uwzględnieniem postanowień umowy pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym dotyczącej zakupu wytworzonego ciepła.

INFORMACJA TECHNICZNA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA: STAN NA DZIEŃ 31.12.2018TARYFA DLA CIEPŁA - CENTRALNA CIEPŁOWNIATARYFA - LOKALNE KOTŁOWNIE GAZOWE

Niniejszym informujemy, że ważność taryfy opłat dotyczącej działalności niekoncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem wytworzonym w lokalnych kotłowniach gazowych zatwierdzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PEC w Mławie Sp. z o.o. 02/2017 z dnia 8 marca 2017 roku zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Zmianie mogą ulec stawki opłat
za ciepło oraz za moc zamówioną stosownie do zatwierdzonej przez URE taryfy opracowywanej przez dzierżawcę gazowych kotłowni lokalnych z uwzględnieniem postanowień umowy pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym dotyczącej zakupu wytworzonego ciepła.
Mława. 4 stycznia 2018 rok

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła z lokalnych kotłowni gazowych.
Mława, 14 lipca 2017 roku
Taryfa dla ciepła, sierpień 2017Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2017 roku zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła z lokalnych kotłowni gazowych.
Mława, 14 marca 2017 roku
Taryfa dla ciepła 2017

Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-40(31)/2015/2016/434/IX/MGę z dnia 23 czerwca 2016 roku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2016 roku, poz. 5619, obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Taryfa dla ciepła 2016

Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 grudnia 2014 roku nr OŁO-4210-20(16)/2014/434/VIII/SR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Taryfa dla ciepła

Informacje techniczne dla odbiorców: paliwa i sieci 2015