Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na ww. usługę. W załączeniu przesyłamy stosowne dokumenty.

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

WZÓR UMOWY

Skip to content