Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Dokumenty

Raport

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA PRZEZ PEC W MŁAWIE SP. Z O.O. NA TERENIE MIASTA MŁAWA

Taryfa - lokalne kotłownie gazowe

Niniejszym informujemy, że ważność taryfy opłat dotyczącej działalności niekoncesjonowanej w zakresie obrotu ciepłem wytworzonym w lokalnych kotłowniach gazowych zatwierdzonej Zarządzeniem Prezesa Zarządu PEC w Mławie Sp. z o.o. 02/2017 z dnia 8 marca 2017 roku zostaje przedłużona do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zmianie mogą ulec stawki opłat za ciepło oraz za moc zamówioną stosownie do zatwierdzonej przez URE taryfy opracowywanej przez dzierżawcę gazowych kotłowni lokalnych z uwzględnieniem postanowień umowy pomiędzy dzierżawcą i wydzierżawiającym dotyczącej zakupu wytworzonego ciepła.

INFORMACJA RODO

Skip to content