Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę miału węglowego
w okresie od czerwca 2022 do września 2022.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE OFERT

WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Skip to content