Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. stosownie do treści art. 116, ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015, poz. 478 z późń. zm.) informuje, że do sieci ciepłowniczej w 2022 roku zostało dostarczone 0% ciepła wytworzonego z odnawianych źródeł energii.

Skip to content