Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Informacja dotycząca cen i stawek opłat za ciepło na podstawie Ustawy z dnia 8 lutego 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U.2023, poz. 295).

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA CIEPŁO STOSOWANYCH OD 01.03.2023 R.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. przedstawia w załączeniu wysokość cen i stawek opłat za ciepło obowiązujących od dnia 01.03.2023 r. Przedstawione ceny i stawki opłat dotyczą odbiorców wrażliwych określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, korzystających z ciepła systemowego Centralnej Ciepłowni. Prezentowane ceny mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sposobu ich stosowania lub zmiany przepisów Ustawy.

Skip to content