Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

WYKONANIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 7/13 W MŁAWIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 7/13 w Mławie.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 - INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5 - KLAUZULA RODO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO

RYS. 1 - PZT

RYS. 2 - PROFIL PODŁUŻNY

RYS. 3 - SCHEMAT MONTAŻOWY

RYS. 4 - SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

RYS. 5 - PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ BUDYNKU

RYS. 6 - ZABEZPIECZENIE KABLI

RYS. 7 - PRZEKRÓJ WYKOPU

Skip to content