Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

XII TARYFA DLA CIEPŁA

XII taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. niniejszym informuje, że od dnia 1 października 2022 roku zmianie ulegają ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach sprzedaży ciepła.
Nowe ceny i stawki zawarte w „Zmianie taryfy dla ciepła” zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.35.2022.BG z dnia 31 sierpnia 2022 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 554 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Skip to content