Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

ZAGOSPODAROWANIE MIESZANEK POPIOŁOWO - ŻUŻLOWYCH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
na zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzenia

odpadów paleniskowych, oznaczonych kodami 100180.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

KLAUZULA RODO

Skip to content