Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – projekt technologiczny i wykonawczy –  przebudowy istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Mławie na Osiedlu Sienkiewicza

mapa do celów poglądowych DXF zostanie przesłana pocztą elektroniczną na prośbę potencjalnego Wykonawcy

WARUNKI ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR UMOWY

KLAUZULA RODO

Skip to content