Telefon kontaktowy

23 654 35 06

Godziny otwarcia

07:00 – 15:00

Przetargi

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej – projekt technologiczny i wykonawczy –  przebudowy istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej w Mławie na Osiedlu Sienkiewicza

mapa do celów poglądowych DXF zostanie przesłana pocztą elektroniczną na prośbę potencjalnego Wykonawcy

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na ww. usługę. W załączeniu przesyłamy stosowne dokumenty.

WYKONANIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 7/13 W MŁAWIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 7/13 w Mławie.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

ZAGOSPODAROWANIE MIESZANEK POPIOŁOWO - ŻUŻLOWYCH

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
na zagospodarowanie mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzenia

odpadów paleniskowych, oznaczonych kodami 100180.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

Dostawa miału węglowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę miału węglowego
w okresie 01.11.2022 – 28.02.2023
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę energii elektrycznej
w okresie 01.12.2022 – 31.12.2023.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę miału węglowego
w okresie od czerwca 2022 do września 2022.
Szczegóły postępowania zamieszczono w załączonych dokumentach.

Skip to content