Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. " "Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6". " została firma:

Instality Sławomir Światłowski
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informujemy, że wykonawcą zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek" została firma:

Instality Sławomir Światłowski 
Opinogórska 17/9
06-400 Ciechanów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejących kotłów (zasilanych olejem opałowym)
do zasilania gazem ziemnym w celu ich uruchomienia jako rezerwowe kotły gazowe
w obiektach lokalnych kotłowni gazowych,
zlokalizowanych w Mławie przy ulicach: Osiedle Młodych 10A, Narutowicza 19, Broniewskiego 6".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

                                    Mława, dnia 5 marca 2021 r.
                                    Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁACZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁACZNIK NR 5 - RZUTY POZIOME I PRZEKROJE PIONOWE KOTŁOWNI GAZOWYCH
NARUTOWICZA - PRZEKRÓJ A
NARUTOWICZA - RZUT KOTŁOWNI
NARUTOWICZA - WYTYCZNE BUDOWLANE
BRONIEWSKIEGO - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
BRONIEWSKIEGO - RZUT KOTŁOWNI
OSIEDLE MŁODYCH - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
OSIEDLE MŁODYCH - RZUT KOTŁOWNI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przyłącza ciepłowniczego do nowobudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zlokalizowanego przy ul. Mariackiej na dz. o nr ewid. 193/74; 193/45; 178/10 i 179/7 w Mławie
wraz z opracowaniem projektu technicznego dwufunkcyjnego węzła ciepłowniczego
zasilającego w ciepło systemowe dla potrzeb c.o. i c.w.u. przedmiotowy budynek".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 marca 2021 r.
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ZAŁACZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR 3 - KLAUZULA RODO
ZAŁACZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG
ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
           RZUT PIWNIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na
"Budowę odcinka ściany oporowej na terenie składu miału węglowego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.".

Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 1 października 2020 roku 
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówieni
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt budowlany
Mapa
Projekt wykonawczy
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Przedmiar robót
Wzór umowy
Klauzula RODO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na:
 "Budowę czterech kotłowni wbudowanych, gazowych, kondensacyjnych
w budynku handlowo-usługowym z parkingami,
zlokalizowanym przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 4 sierpnia 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros


Warunki zamówienia

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Program funkcjonalno - użytkowy
Rys. nr 1 - kotłownia etap A
Rys nr 2 - kotłownia etap B
Rys. nr 3 - kotłownia etap C
Rys. nr 4 - kotłownia etap D
Rys nr 5 - lokalizacja kotłowni
Schematy technologiczne kotłowni
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. ponownie zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego
na: " Budowę trzech przyłączy gazowych: A, B, C średniego ciśnienia, z rur PE Ø 32 i 40 mm,
do budynku handlowego zlokalizowanego przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 20 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2
PROJEKT UMOWY
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE A
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE B
PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE C
KLAUZULA RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego
na: " Budowę trzech przyłączy gazowych: A, B, C średniego ciśnienia, z rur PE Ø 32 i 40 mm,
do budynku handlowego zlokalizowanego przy Al. Św. Wojciecha w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty.

Mława, dnia 9 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Projekt budowlany przyłącze A
Projekt budowlany przyłącze B
Projekt budowlany przyłącze C
Projekt umowy
Klauzula RODO


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty
do wzięcia udziału w zamówieniu pod nazwą:
"Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ściany oporowej składu węgla
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. przy ul. Powstańców Styczniowych 3, 06-500 Mława". Poniżej zamieszczono stosowne dokumenty i informacje.

Mława, dnia 3 lipca 2020 roku
Prezes Zarządu - Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Klauzula RODO


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowanych wykonawców do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego na
"Wykonanie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego "B2" zlokalizowanego na nieruchomości o nr ew. 832 przy ul. Smolarnia w Mławie".
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.


Mława, dnia 2 czerwca 2020 roku

                                           Prezes Zarządu
                                           Krzysztof Jaros

Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - ankieta
Umowa - wzór
Decyzja WGK.7230.2.19.2017.BW
Opis techniczny projektu budowlanego osc
PLAN REALIZACJI rys nr 1 A1
Rys 2. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej
Rys 4. Profil podłużny s.c. - etap II
Rys 5. Profil podłużny przyłączy s.c.
Klauzula RODO
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - zakładka dokumenty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. niniejszym zaprasza do udziału w dialogu technicznym
na dostawę energii cieplnej w postaci gorącej wody
zużywanej dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.

Mława, 29 listopada 2019 roku
Prezes Zarządu
Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Klauzula RODO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Niniejszym informujemy, że w toczącym się postępowaniu przetargowym
na wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego przy ul. Sienkiewicza 27 w Mławie
jako Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę
PEC Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w: 08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.

                                   Mława, 25 września 2019 roku
                                Prezes Zarządu
                                Krzysztof Jaros

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego
na kompleksową dostawę w 2020 roku energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją
do obiektów PEC w Mławie Sp. z o.o.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.
                   Mława, dnia 3 września 2019 roku
                   Prezes Zarządu Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Klauzula RODO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza Państwa
do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym postępowanie przetargowe
na wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego przy. ul. Sienkiewicza 27 w Mławie.
Poniżej zamieszczono stosowne informacje.

                           Mława, dnia 3 września 2019 roku
                           Prezes Zarządu Krzysztof Jaros

Warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Projekt przyłącza
Klauzula RODO


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niniejszym informujemy, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym

na wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej w Mławie w 2019 roku
do budynków mieszkalnych odbierających ciepło systemowe z PEC w Mławie Sp. z o.o.
jako Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę
PEC Serwis Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Starzyńskiego 7

Mława, dnia 12 sierpnia 2019 roku
Prezes Zarządu
Krzysztof JarosINFORMACJA Z DNIA 7 SIERPNIA 2019 ROKU DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W MŁAWIE W 2019 ROKU DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ODBIERAJĄCYCH CIEPŁO SYSTEMOWE

Z PEC W MŁAWIE SP. Z O.O.

Zamawiający dokonuje zmiany punktu 3.6 Warunków zamówienia z dnia 2 sierpnia 2019 roku.
Punkt 3.6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na realizacje wyżej wymienionych zadań w dowolnej konfiguracji
z wymaganym terminem zakończenia robót do 15 października 2019 roku."

Mława, dnia 7 sierpnia 2019 roku
Prezes Zarządu
Krzysztof Jaros

Niniejszym informujemy, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym
na dostawę miału węglowego w okresie od października 2019 do kwietnia 2020
jako Wykonawcę przedmiotowego zadania wybrano firmę
WIK Sp. z o.o. ul. Cegielniana 7 44-200 Rybnik

Mława, dnia 26 lipca 2019 roku
Prezes Zarządu

Krzysztof Jaros


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane podmioty
do wzięcia udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania przetargowego
na wykonanie osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych
do obiektów ogrzewanych z systemu ciepłowniczego PEC w Mławie Sp. z o.o.

Poniżej zamieszczono stosowne informacje.

Mława, dnia 16 lipca 2019 roku 


Warunki Zamówienia
Załącznik nr 1 - oświadczenie
Załącznik nr 2 - ankieta
Umowa - wzór
Decyzja WGK.7230.2.19.2017.BW
Melioracja, warunki techniczne

Opis techniczny projektu budowlanego osc
PLAN REALIZACJI rys nr 1 A1
Rys 2. Schemat montażowy sieci ciepłowniczej
Rys 4. Profil podłużny s.c. - etap II
Rys 5. Profil podłużny przyłączy s.c..
Regulamin udzielania zamówień sektorowych - zakładka dokumenty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z dnia 11 lipca 2019 roku 
dotycząca postępowania przetargowego na dostawę miału węglowego w sezonie 2019/2020

W związku z pismem jednego z oferentów o poniższej treści:

„forma złożenia wadium nie może zostać zaakceptowana, stanowi bowiem procent od oferowanej ceny, co pozwala na jej obliczenie przed terminem otwarcia ofert. Prosimy zatem o podanie kwoty wadium jakie należy wpłacić w sposób transparentny i zgodny ze sztuką oraz ewentualne przeniesienie terminu składania ofert”.

i po przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 4 lipca 2019 roku w sposób następujący: 

Pkt. 5.5. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 WZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone napisem: „Oferta na dostawę miału węglowego – nie otwierać przed dniem 19.07.2019 r. godz. 1310 

Pkt. 6.1. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający żąda wniesienia wadium, w wysokości 39.000,00 zł.” 

Pkt. 6.7. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Wadium wnosi się na okres do 2 sierpnia 2019 r. Po upływie tego terminu zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy wniesione wadium. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu zamawiający zwraca na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę”.  

Pkt. 7.1. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

Oferty należy przesłać do dnia 19 lipca 2019 roku do godz.1300 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 warunków zamówienia lub składać osobiście w tym samym czasie w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Zarządu 

Pkt. 7.2. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2019 roku o godz. 1310 w siedzibie zamawiającego.” 

Pkt. 8.1. WZ z dnia 4 lipca 2019 roku otrzymuje następujące brzmienie:

„Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany do 26 lipca 2019 r.


Informacja nr 3 z dnia 28 czerwca 2019 roku dla uczestników postępowania przetargowego

Zamawiający dokonuje zmiany parametrów jakościowych przedmiotu zamówienia określonych w punkcie 3.5  "Warunków Zamówienia" - etap: Dialog techniczny z dnia 5 czerwca 2019 roku dot. dostawy miału węglowego
w okresie od października 2019 do kwietnia 2020. Nowe parametry ustala się jak poniżej:
 

Miał węglowy sortyment MIIA z dopuszczalną ilością podziarna (0-1 mm) < 25%

Typ węgla 32.2. (typ 32.1 dopuszcza się alternatywnie)

Zawartość popiołu do 20%

Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Mława, 28 czerwca 2019 roku


Informacja nr 2 z dnia 24 czerwca 2019 roku dla uczestników postępowania przetargowego

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminów określonych w punkcie 7.2; 7.3 i 7.4."Warunków Zamówienia" - etap: Dialog techniczny z dnia 5 czerwca 2019 roku dot. dostawy miału węglowego w okresie od października 2019 do kwietnia 2020. Nowe terminy ustala się jak poniżej: 

Do 5 lipca 2019 roku - zaproszenie wybranych uczestników dialogu technicznego do złożenia ofert cenowych oraz przekazanie im projektu umowy, w oparciu o którą będzie zrealizowane zamówienie.

Do 12 lipca 2019 roku do godziny 13.00 - ostateczny termin złożenia przez Wykonawców pisemnej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Do 19 lipca 2019 roku - wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą.

2. W dniach 1 i 2 lipca 2019 roku po uprzednim uzgodnieniu godziny spotkania, możliwe będzie w siedzibie Zamawiającego spotkanie Zamawiającego z uczestnikami dialogu technicznego. Celem spotkania jest przedstawienie przez strony szczegółowych warunków realizacji zamówienia (dotyczy uczestników postępowania, którzy nie skorzystali z takiej możliwości w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2019 roku, przewidzianej w punkcie 7.1 "Warunków zamówienia" z dnia 5 czerwca 2019 roku).

3. Powyższe informacje dotyczą wyłącznie uczestników postępowania przetargowego, którzy do dnia 21 czerwca 2019 roku złożyli dokumenty określone w "Warunkach zamówienia" z dnia 5 czerwca 2019 roku. 

Mława, dnia 24 czerwca 2019 roku


Informacja dla uczestników postępowania przetargowego

na dostawę miału węglowego w okresie od października 2019 do kwietnia 2020

Jeden z uczestników postępowania przetargowego zadał pytanie o następującej treści:

W związku z wejściem w życie od dnia 2 stycznia 2012 roku opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, proszę o udzielenie informacji, czy dostawy opału do Państwa podlegają zwolnieniu
z podatku akcyzowego czy też nie.

Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późń. zm.
od dnia 02.01.2012 r. sprzedaż wyrobów węglowych podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Jednakże, ustawodawca w art. 31a zawarł szereg zwolnień.
W przypadku przysługującego zwolnienia, w szczególności w kontekście zmian w ustawie o podatku akcyzowym, dotyczących tzw. zakładów energochłonnych, wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 2005 - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym).

Odpowiedz zamawiającego:
Dostawy miału węglowego będące przedmiotem prowadzonego w PEC Mława Sp. z o.o.
postępowania przetargowego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.
Podstawa prawna: art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (z późń. zm.)

Mława, dnia 19 czerwca 2019 r.POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA
DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO 
W OKRESIE OD PAŹDZIERNIKA 2019 DO KWIETNIA 2020

PEC w Mławie Sp. z o.o. zaprasza do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę miału węglowego w sezonie grzewczym 2019/2020.
Zainteresowani mogą przystąpić do dialogu technicznego najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019 roku. 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu 23 654 35 06.
Poniżej zamieszczono materiały dotyczące niniejszego postępowania.

Warunki zamówienia z dnia 5 czerwca 2019 roku 
Załącznik nr 1 docx.
Załącznik nr 1 pdf.
Załącznik nr 2 docx.
Załącznik nr 2 pdf.